Interaktywni - gotowość cyfrowa dla wszystkich mentorów edukacji

Długi okres izolacji spowodowany pandemią COVID-19 wymusił konieczność prowadzenia zdalnej edukacji. Z tego właśnie powodu branża szkoleniowa i edukacyjna była zmuszona poddać się cyfrowej transformacji, a trenerzy i nauczyciele wyrazili potrzebę wsparcia w zakresie korzystania i aplikowania odpowiednich narzędzi cyfrowych.

Projekt i-DREAM ma na celu wspieranie i przeprowadzenie trenerów, nauczycieli i edukatorów przez proces adaptacji treści programowych do warunków wirtualnych i hybrydowych. Partnerzy przeprowadzili stosowne badania, aby stworzyć wspólny profil cyfrowego edukatora, dzięki czemu narzędzia cyfrowe zostały wcielone w plany lekcji, czego rezultatem było dostosowanie programu nauczania do nowej, wirtualnej rzeczywistości.

Numer projektu: 2020-1-UK01-KA226-VET-094700

Przeprowadzone badania wpłyną również na dostosowany do potrzeb zestaw narzędzi szkoleniowych dla trenerów, aby wyposażyć ich w cenną wiedzę. W ten sposób będą oni mogli włączyć wszelkie treści cyfrowe do tradycyjnego programu zajęć realizowanego w środowisku szkolnym. Wspomniane zasoby oraz pakiet narzędzi cyfrowych zostaną włączone w kurs trenera (Train the Trainer) i podręcznik facylitatora/ edukatora, aby rozpowszechniać proces edukacji poprzez sieć trenerów, którzy mentorują i przygotowują innych edukatorów do swobodnego funkcjonowania w erze cyfrowej. Zostanie przeprowadzony pilotaż stworzonego kursu. Kurs zostanie także poddany ewaluacji, a poprzez portal e-narzędzi działający jako Sieć Trenerów Cyfrowych (Digital Trainer Network) edukatorzy będą mieli sposobność dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Jeśli jesteś edukatorem, dowiedz się więcej o CYFROWEJ GOTOWOŚCI . Dzięki wszystkim rezultatom stworzonym przez ekspertów z sektora edukacji, zdobędziesz nową wiedzę i kompetencje. Niniejszy kurs znacząco poszerzy możliwości kształcenia edukatorów i trenerów, jednakowoż przygotowując ich do transformacji cyfrowej. Kurs zostanie zaadoptowany przez poszczególnych partnerów i dostosowany do obowiązujących realiów w danym kraju.

Oś czasu

Transnarodowe spotkanie projektowe nr 1
Porządek obrad
Trening trenerów
Porządek obrad
Transnarodowe spotkanie projektowe nr 2
Porządek obrad
Transnarodowe spotkanie projektowe nr 3
Porządek obrad
Transnarodowe spotkanie projektowe nr 4
Porządek obrad
Transnarodowe spotkanie projektowe nr 5
Porządek obrad