Interactief - Digitale Bereidheid voor Alle Onderwijsmentoren

Na een lange periode van lockdown en thuisleren als gevolg van de COVID-19 pandemie, hebben de opleidings- en onderwijssectoren een gemeenschappelijk probleem en een duidelijke behoefte in het veld opleiding en ontwikkeling vastgesteld en de noodzaak om opleiders te ondersteunen bij de overgang naar de digitale transformatie die COVID-19 op gang heeft gebracht.

Het i-DREAM-project beoogt opleiders, docenten en facilitatoren te ondersteunen en te begeleiden bij de overgang naar online en blended learning. De partners hebben een onderzoek uitgevoerd om een gemeenschappelijk profiel van de digitale opleider op te stellen, zodat de middelen voor het maken en aanbieden van sessies en lessen met behulp van digitale hulpmiddelen op maat kunnen worden gemaakt .

Projectnummer: 2020-1-UK01-KA226-VET-094700

Het uitgevoerde onderzoek zal ook van invloed zijn op een op maat gemaakte opleidingstoolkit voor opleiders, om hen de kennis en het begrip bij te brengen om digitale inhoud toe te voegen aan hun traditionele klassikale face-to-face aanbod. Er zal een hulpmiddelenbank en een toolkit worden gecreëerd, samen met een Train the Trainer-cursus en een handboek voor facilitators, om het leren te verspreiden via een netwerk van trainers die docenten/trainers/facilitators zullen begeleiden bij de overgang naar Digitale Gereedheid. De opleiding zal worden getest en geëvalueerd, en er zal een eTool-portaal worden gecreëerd als een netwerk van digitale opleiders om goede praktijken en expertise te blijven uitwisselen.

Als u een opvoeder bent, is dit uw kans om alles te leren over DIGITALE GESCHIKTHEID Dankzij alle producten die zijn ontworpen door experts op dit gebied, kunt u uw kennis en competenties uitbreiden en ontwikkelen. De ontwikkelde cursus zal het aanbod van hoogwaardige leermogelijkheden voor trainers verbeteren en uitbreiden om hen in staat te stellen DIGITAL READYte worden, afgestemd op de behoeften van het individu en elk rechtsgebied van het partnerschap.

Tijdlijn

Kick-off bijeenkomst
Dagboek
Opleiding van trainers
Dagboek
Tweede transnationale bijeenkomst
Dagboek
Derde transnationale bijeenkomst
Dagboek
Vierde transnationale bijeenkomst
Dagboek
Vijfde transnationale bijeenkomst
Dagboek